Przepisy BHP w firmie

Praca w firmach powinna być nie tylko sprawna i wydajna. Ważne jest by była ona bezpieczna i kwestia ta dotyczy zarówno pracowników, osób nimi kierujących oraz innych, które nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu. To sprawiło, że na przestrzeni lat powstały i zostały wprowadzone zarówno podstawowe wymagania oraz bardziej szczegółowe. Mają na celu ujednolicenie wymagań w poszczególnych branżach, tak by jednakowe prawa oraz obowiązki spoczywały na każdej firmie. Jednak obok przepisów, powstał również i organ kontrolny mający określone uprawnienia, który w razie stwierdzenia uchybień może nakładać kary lub innego rodzaju obostrzenia. Regulacje skutkują w efekcie odpowiednim czasem pracy, przerwami, wynagrodzeniem, odzieżą dla pracowników, wyposażeniem w sprzęt a nawet sytuacjami związanymi z wypadkami w pracy. Przepisy BHP wymagają odpowiednich szkoleń dla pracowników oraz tego, by sam pracownik nabył wiedzę na temat jego praw, obowiązków i odpowiedniego zachowania w miejscu pracy, tak by była ona bezpieczna.