Odzież - dobierz mądrze

Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy wymaga podejmowania odpowiednich zaleceń i wskazówek. Z tego powodu należy zaproponować wskazówki dotyczące zasad pracy, norm BHP a tym samym dobrać najbardziej odpowiadającą i potrzebą odzież. Najważniejsza jest tu poszczególna ochrona następujących części ciała: głowy, torsu, rąk, dłoni, nóg oraz stóp. W zależności od wykonywanych czynności, zagrożone mogą być i inne narządy, w tym wzrok, słuch oraz narządy oddechowe. Dla każdego z tych elementów ciała i narządów można znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które będzie skutecznie chroniło przed zabrudzeniami, jak również przed uszkodzeniami. Można tu wymienić niebezpieczeństwa płynące od uszkodzeń fizycznych, chemicznych oraz mechanicznych. Stopień powstałego ryzyka jest oczywiście bardzo różny, jednak dziś można zapewnić profesjonalną ochronę przed wieloma zagrożeniami. Należy tu zauważyć, że odzież mająca chronić czy to przed zabrudzeniami, czy innymi uszkodzeniami muszą posiadać odpowiednie certyfikaty oraz spełniać nawet bardzo restrykcyjne normy. Tylko wówczas mogą skutecznie zapewnić bezpieczeństwo oraz być dopuszczonymi do użytkowania. Zapewniając bezpieczeństwo pracownikom, podnosimy standardy w firmie, co ma przełożenie na jej funkcjonowanie oraz konkurencyjność.